22.05. – 09. 06. – súvislá odborná prax pre  II.F
29.05. – 09.06. – súvislá odborná prax pre III.M
29.05. – 16. 06. – súvislá odborná prax pre II.G, IV.F, IV.G
05
.06. – 23. 06. – súvislá odborná prax pre III.F