7. novembra 2017 sa uskutočnil v Ružomberku 8. ročník celoslovenskej súťaže MAJSTER PALACINKA.
Tejto súťaže sa zúčastnila naša škola po prvýkrát a o to viac nás teší fantastické umiestnenie nášho družstva.

Matej ORAVEC z 2.A triedy  a  Soňa KOLÁRIKOVÁ z 3.G triedy pod vedením pani majsterky Vlasty Kubinčánkovej a pána majstra Petra Dadaja získali absolútne prvenstvo.

Blahoželáme!