Dňa 16.10.2017 sa v našej telocvični konal MIX  VOLEJBALOVÝ  TURNAJ – školské  kolo. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev.  Na 1.mieste sa umiestnili žiaci 2.M triedy, na 2. mieste 2.A trieda a na treťom mieste žiaci z 2.F triedy. Počas celého turnaja bola v telocvični výborná nálada. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!