Zmluvy 2013

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2013/00 Zmluva o pedagogickej praxi 14.01.2013
1/2013/KZ Kolektívna zmluva 2013 16.01.2013
2/2013/00 Zmluva o uverejnení inzercie 07.02.2013
3/2013/00 Dohoda o spolupráci, organizovaní a riadení obvod. kola súťaže žiakov stred. škôl 26.02.2013
1/2013/P Rámcová kúpna zmluva 28.02.2013
2/2013/P Rámcová kúpna zmluva 03.04.2013
3/2013/P z. o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP 24.05.2013
1/2013/N Dodatok č. 1/2013 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2011 29.05.2013
4/2013/00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 50 098/13 07.06.2013
5/2013/00 z. č. 1154/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu 18.07.2013
6/2013/00 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku 02.09.2013
7/2013/00 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 02.09.2013
8/2013/00 Príloha č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny 06.09.2013
9/2013/00 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100091704 06.09.2013
10/2013/00 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100091688 06.09.2013
11/2013/00 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100091704 06.09.2013
12/2013/00 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu č. 9100091688 06.09.2013
13/2013/00 Príloha č. 1 a č. 2 ku zmluve č 200802168 16.09.2013
14/2013/00 Z. o spolupráci pri realizácii národného projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ 25.09.2013
4/2013/P Dodatok č. 1 ku zmluve na dodanie tovaru zo dňa 25.2.2013 30.09.2013
15/2013/00 Z. o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 40324/26110130084 15.10.2013
2/2013/N Zmluva o nájme nebytových priestorov 17.10.2013
16/2013/00 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 24.10.2013
17/2013/00 Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy 25.10.2013
18/2013/00 Obchodná zmluva o nákupe a predaji  č. 470407 25.10.2013
19/2013/00 Dodatok č. 1 k Z. o pripojení evidenčné číslo 8 022 05 05 13 28.10.2013
20/2013/00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100119640 14.11.2013
21/2013/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 13.12.2013
22/2013/00 Darovacia zmluva B-0595/2013/1 30.12.2013
5/2013/P Rámcová kúpna zmluva 31.12.2013