Zmluvy 2012

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2012/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 02.01.2012
1/2012/D Zmluva o dielo č. 01/2012/GEZA 13.01.2012
1/2012/KZ Kolektívna zmluva na rok 2012 24.01.2012
1/2012/P Kúpno-predajna zmluva 20.03.2012
2/2012/P Dohoda o odbere organic. odpadu 30.03.2012
3/2012/P Kúpno-predajna zmluva 30.03.2012
2/2012/00 Zmluva o servisnej službe 16.05.2012
2/2012/D Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 489/2011/OVS 06.07.2012
3/2012/D Zmluva o dielo č. 11/2012 06.07.2012
4/2012/D Zmluva o dielo č. 713/2012/OVS 07.08.2012
3/2012/00 Zmluva o poskytovaní stravovania č. 8/2012 03.09.2012
4/2012/00 Darovacia zmluva B-2011/0595-000158623 05.10.2012
5/2012/00 Zmluva o zverení hnuteľ. majetku 08.10.2012
4/2012/P Dohoda rámcová o kreditných predajoch zákazníkom METRO 08.10.2012
6/2012/00 Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu

 

zo dňa 19.08.2005

29.10.2012
5/2012/P Rámcová kúpna zmluva 22.11.2012
7/2012/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 20.12.2012
8/2012/00 Zmluva o plnom servise a údržbe 20.12.2012
9/2012/00 Zmluva o zverení hnuteľného majetku ŽSK do správy 27.12.2012
10/2012/00 Príloha č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

 

a prevzatí zodpovednosti za odchýlky

28.12.2012