Zmluvy 2011

 

Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2011/00 Zmluva o dielo 03.01.2011
1/2011/P Rámcová kúpna zmluva 03.01.2011
2/2011/P Kúpno-predajná zmluva 01.02.2011
3/2011/P Kúpno-predajná zmluva 15.02.2011
4/2011/P Rámcová kúpna zmluva 25.02.2011
2/2011/00 Čiastková zmluva 11K110/64 k rámcovej dohode 11K000010 o poskytovaní služieb stravovania 28.02.2011
3/2011/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 01.03.2011
5/2011/P Kúpno-predajná zmluva 14.03.2011
1/2008/00 Dodatok k zmluve 1/2008 na poskytovanie služieb v oblasti prania a chemického čistenia pracovného oblečenia 01.04.2011
4/2011/00 Zmluva o servisnej službe 11.04.2011
5/2011/00 Zmluva o servisnej službe 23.5.2011
6/2011/P Rámcová kúpna zmluva o dodávkách výrobkov a tovarov a Rámcová nájomná zmluva č.11M405011 01.08.2011
6/2011/00 Zmluva o poskynutí finančného príspevku 03.08.2011
1/2011/V Zmluva o výpožičke priestorov č.V9/2011 23.08.2011
1/2011/N Zmluva o nájme nebytových priestorov 24.08.2011
1/2011/D Zmluva o dielo č.489/2011/OVS 12.09.2011
7/2011/P Zmluva č. 1/2011 o odbere prepáleného oleja za účelom jeho recyklácie 18.10.2011
2/2011/N Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.10.2011
8/2011/P Kúpno predajná zmluva 1.11.2011
2/2011/D Zmluva o dielo č. 3191 16.12.2011
3/2009/00 Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a distribúcii elektriny 28.12.2011