1. 05. – 02. 06. – ústna forma internej časti maturitnej skúšky