Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2018/KZ Kolektívna zmluva 2018 08.01.2018
 1/2018/00 Dodatok č.2 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej 12.12.2012 16.01.2018
2/2018/00 Poistná zmluva č. 6688530739 30.01.2018
3/2018/00 Rámcová dohoda 16.3.2018
4/2018/00 Rámcová dohoda 28.03.2018
5/2018/00 Rámcová dohoda 28.03.2018
6/2018/00 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby 10.04.2018
7/2018/00 Rámcová dohoda 13.04.2018
8/2018/00 Poistná zmluva č. 6688745774 04.5.2018
9/2018/00 Rámcová dohoda 07.05.5018
10/2018/00 Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 1.1.2011 07.05.5018
11/2018/00 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 25.05.2018
12/2018/00 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.8.2017 28.05.2018
2/2018/KZ Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 10.01.2018 29.05.2018
13/2018/00 Zmluva o spracovaní osobných údajov 19.05.2018
14/2018/00 Zmluva o spracovávaní osobných údajov 29.5.2018
15/2018/00 Dodatok týkajúci sa GDPR k zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle par. 269 ods. 2 obchodného zákonníka 12.06.2018

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018