Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2019/00 Zmluva o zabezpečení a realizácii odborného výcviku 9.01.2019
  1/2019/KZ Kolektívna zmluva 2019 – 2020 10.01.2019
2/2019/00 Poistná zmluva č. 6689769104 8.03.2019
3/2019/00 Zmluva o poskytovaní služieb 8.3.2019
4/2019/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 18.3.2019
5/2019/00 Poistná zmluva č. 6689902689 7.5.2019
6/2019/00 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908240 19.6.2019

 


Pokračovať na
 Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019