Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2019/00 Zmluva o zabezpečení a realizácii odborného výcviku 9.1.2019
  1/2019/KZ Kolektívna zmluva 2019 – 2020 10.1.2019
2/2019/00 Poistná zmluva č. 6689769104 8.3.2019
3/2019/00 Zmluva o poskytovaní služieb 8.3.2019
4/2019/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 18.3.2019
5/2019/00 Poistná zmluva č. 6689902689 7.5.2019
6/2019/00 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908240 19.6.2019
7/2019/P Mlieko a mliečne výrobky 5.9.2019
8/2019/P Rôzne potravinárske výrobky 5.9.2019
9/2019/P Mäso a mäsové výrobky 3.9.2019
10/2019/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 28.8.2019
11/2019/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 28.8.2019
1/2019/DV Zmluva č.01 SZ ŽU/2019/DV o duálnom vzdelávaní 28.8.2019
2/2019/DV Zmluva č.02/2019/DV o duálnom vzdelávaní 28.8.2019
12/2019/00 Licenčná zmluva 9.9.2019
13/2019/00 Zmluva o poskytovaní služieb 10.9.2019
14/2019/00 Zmluva č. 2019/0905 o poskytovaní služieb e-learningového portálu 18.9.2019

 


Pokračovať na
 Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019