V dňoch 25.- 29. septembra prebiehal na našej škole Kurz na ochranu života a zdravia v Štefanovej pre študentov 3.A , 3.F, 3.G, 3.M. Účastníci kurzu absolvovali turistiku po okolí, streleckú prípravu, ukážky prvej pomoci, kolobežky a krásny splav po rieke Orava na raftoch.