Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020
 2/2020/ŽSK

 

 Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020
3/2020/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 02.04.2020
4/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru 15.05.2020
5/2020/00 Servisná zmluva č. 2020/03 18.05.2020
6/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru – čistiace prostriedky 29.5.2020
7/2020/00 Zmluva o dielo č. 3232-S2020 Na servis zdvíhacích zariadení 8.7.2020
8/2020/00 Dodatok č. ZK/01/VK/10/05/007 13.7.2020
9/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – rôzne potravinárske výrobky 17.8.2020
10/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – mlieko a mliečne výrobky 17.8.2020
11/2020/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 24.8.2020
12/2020/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 24.8.2020
13/2020/00 Dodatok č. 1 ku licenčnej zmluve 7.9.2020
14/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – čerstvé mäso a mäsové výrobky 7.9.2020
15/2020/00 Zmluva o poskytovaní služieb 10.9.2020
16/2020/ŠP Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB, a.s. 16.9.2020
17/2020/ŠP Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty 24.9.2020

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2020