Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020
 2/2020/ŽSK

 

 Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020
3/2020/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 02.04.2020
4/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru 15.05.2020
5/2020/00 Servisná zmluva č. 2020/03 18.05.2020
6/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru – čistiace prostriedky 29.5.2020

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2020