Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020
 2/2020/00  Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2020