Zmluvy 2020

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 1/2020/00  Dodatok č.4 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej dňa 12.12.2012  03.01.2020
 2/2020/ŽSK  Zmluva o poskytovaní služieb  13.01.2020
3/2020/N Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2016 02.04.2020
4/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru 15.05.2020
5/2020/00 Servisná zmluva č. 2020/03 18.05.2020
6/2020/00 Zmluva o dodávke tovaru – čistiace prostriedky 29.5.2020
7/2020/00 Zmluva o dielo č. 3232-S2020 Na servis zdvíhacích zariadení 8.7.2020
8/2020/00 Dodatok č. ZK/01/VK/10/05/007 13.7.2020
9/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – rôzne potravinárske výrobky 17.8.2020
10/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – mlieko a mliečne výrobky 17.8.2020
11/2020/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 24.8.2020
12/2020/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 24.8.2020
13/2020/00 Dodatok č. 1 ku licenčnej zmluve 7.9.2020
14/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – čerstvé mäso a mäsové výrobky 7.9.2020
15/2020/00 Zmluva o poskytovaní služieb 10.9.2020
1/2020/ŠP Dohoda o používaní platobnej karty vydanej VÚB, a.s. 16.9.2020
2/2020/ŠP Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty 24.9.2020
16/2020/00 Poistná zmluva č. 53/7300497732 5.10.2020
17/2020/00 Zmluva o spolupráci č. 4/2020 6.10.2020
18/2020/ŽSK Dohoda o pristúpení 6.10.2020
19/2020/00 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci 6.10.2020
20/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – mrazené mäso a mäsové výrobky 26.10.2020
21/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – mrazené ryby, zelenina a iné mraz. výrobky 27.10.2020
22/2020/00 Dodatok č.1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny 11.11.200
23/2020/P Zmluva o dodávke tovaru – ovocie, zelenina a zemiaky 27.11.2020
24/2020/00 Dohoda o preddavkových platbách 18.12.2020
25/2020/00 Dohoda o ukončení úhrad prevádzkových nákladov 18.12.2020

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2020