Zmluvy 2021

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2021/00  Zmluva č.OU-ZA-OS1-2021/000190-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2021 7.1.2021
1/2021/KZ Kolektívna zmluva 2021 11.1.2021
2/2021/00 Zmluva o uverejnení inzercie 27.1.2021
3/2021/00 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 10.02.2021
4/2021/00 Dodatok č.5 k Zmluve o plnom servise a údržbe dňa 12.12.2012 5.3.2021
5/2021/00 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení servisných prác zo dňa 2.9.2014 8.3.2021
1/2021/ŽSK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 26.3.2021
1/2021/ŠP Zmluva o bežnom účte 3.5.2021

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2021