Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2021/00  Zmluva č.OU-ZA-OS1-2021/000190-008 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2021 7.1.2021
1/2021/KZ Kolektívna zmluva 2021 11.1.2021
2/2021/00 Zmluva o uverejnení inzercie 27.1.2021
3/2021/00 Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov 10.02.2021
4/2021/00 Dodatok č.5 k Zmluve o plnom servise a údržbe dňa 12.12.2012 5.3.2021
5/2021/00 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení servisných prác zo dňa 2.9.2014 8.3.2021
1/2021/ŽSK Zmluva o zverení majetku do správy správcovi 26.3.2021
1/2021/ŠP Zmluva o bežnom účte 3.5.2021
6/2021/00 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov  na tehotenské štipendiá č. 033/2021 28.05.2021
7/2021/00 Zmluva o dodávke tovaru (spotrebný materiál) 1.6.2021
8/2021/00 Zmluva o dodávke tovaru (čistiace prostriedky) 1.6.2021
9/2021/00 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke tovaru „Mrazené mäso a mäsové výrobky“ 2.6.2021
10/2021/00 Zmluva o spolupráci 25.6.2021
1/2021/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2021 8.7.2021
11/2021/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 23.8.2021
12/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (mlieko a mliečne výrobky) 2.9.2021
13/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (rôzne potravinárske výrobky) 2.9.2021
14/2021/00 Zmluva o poskytovaní služieb 8.9.2021
15/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (čerstvé mäso a mäsové výrobky) 10.9.2021
2/2021/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2021 27.9.2021
16/2021/00 Zmluva o Partnerstve 1.10.2021
17/2021/00 Poistná zmluva č. 5010343789 20.10.2021
18/2021/00 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 21.11.2018 20.10.2021
19/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (mrazené ryby, zelenina a iné) 2.11.2021
20/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (mrazené mäso a mäsové výrobky) 11.11.2021
21/2021/00 Zmluva o poskytovaní služieb 11.11.2021
22/2021/00 Dodatok č. 6 k Zmluve o plnom servise 3.12.2021
23/2021/P Zmluva o dodávke tovaru (ovocie, zelenina a zemiaky) 3.12.2021

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2021

Zmluvy 2021