Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  1/2022/00 Zmluva č. 2022/81-17 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 1.2.2022
2/2022/00 Zmluva o poskytovaní služieb 1.2.2022
1/2022/Ž Žiadosť o poskytovanie služieb 11.2.2022
3-16/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 06.02.20222 do 11.02.2022 16.02.2022
17-31/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 12.02.2022 do 23.04.2022 16.02.2022
32-42/2022/E Poistná zmluva dozor v čase od 06.02.2022 do 23.04.2022 16.02.2022
43/2022/00 Zmluva o prenájme so servisnými službami 2.3.2022
44/2022/P Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke 8.4.2022
1/2022/ŠP Dodatok č. 2 k zmluve o bežnom účte č. 7000480632/8180 11.4.2022
2/2022/ŠP Dodatok č. 2 k zmluve o bežnom účte č. 7000521991/8180 11.4.2022
3/2022/ŠP Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. 7000637708/8180 11.4.2022
45/2022/00 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 22.4.2022
46/2022/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 3.5.2022
47/2022/P Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke tovaru 6.5.2022
48/2022/P Zmluva o dodávke tovaru 6.5.2022
49/2022/E Poistná zmluva č. 5010363638 23.5.2022
50/2022/E Poistná zmluva č. 5010363636 23.5.2022
51/2022/E Poistná zmluva č. 5010363633 23.5.2022
52/2022/E Poistná zmluva č. 5010363632 23.5.2022
53/2022/E Poistná zmluva č. 5010363630 23.5.2022
54/2022/E Poistná zmluva č. 5010363621 23.5.2022

55/2022/00

Dohoda o ukončení Servisnej zmluvy č. 2020/03 31.05.2022
56/2022/00 Dohoda o poskytovaní služieb pri zbere odpadov 3.6.2022
57/2022/00 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 7.6.2022
58/2022/E Poistná zmluva č. 5010366278 8.6.2022
59/2022/00 Servisná zmluva č. 2022/11 16.6.2022
60/2022/N Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2021 21.6.2022
61/2022/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 24.8.2022
62/2022/D Zmluva o dielo 25.8.2022
63/2022/ŽSK Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy 25.8.2022
64/2022/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 9.9.2022
65/2022/P Zmluva o dodávke tovaru – rôzne potravinárske výrobky 16.9.2022
66/2022/P Zmluva o dodávke tovaru – mlieko a mliečne výrobky 16.9.2022
67/2022/N Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 26.9.2022
68/2022/00 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 26.9.2022
69/2022/P

Zmluva o dodávke tovaru – čerstvé mäso a mäsové výrobky

30.9.2022
70/2022/00

Zmluva o poskytovaní služieb

06.10.2022
71/2022/00

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

10.10.2022
72/2022/00

Dodatok č.4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 21.11.2018

24.10.2022
73/2022/00

Zmluva o inzercii

7.11.2022
74/2022/P

Zmluva o dodávke tovaru – mrazené mäso a mäsové výrobky

1.12.2022
75/2022/P

Zmluva o dodávke tovaru – mrazené ryby, zelenina a iné mrazené výrobky

5.12.2022
76/2022/D

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

8.12.2022
77/2022/00

Zmluva o spoluprácu č. 140/2022

8.12.2022
78/2022/P

Zmluva o dodávke tovaru – ovocie, zelenina a zemiaky

9.12.2022
79/2022/00

Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023

21.12.2022
80/2022/00

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 80/2022/00

29.12.2022

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022