Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
  1/2022/00 Zmluva č. 2022/81-17 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ a SŠ v roku 2022 1.2.2022
2/2022/00 Zmluva o poskytovaní služieb 1.2.2022
3-16/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 06.02.20222 do 11.02.2022 16.02.2022
17-31/2022/E Poistná zmluva žiaci v čase od 12.02.2022 do 23.04.2022 16.02.2022
32-42/2022/E Poistná zmluva dozor v čase od 06.02.2022 do 23.04.2022 16.02.2022
43/2022/00 Zmluva o prenájme so servisnými službami 2.3.2022
44/2022/P Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke 8.4.2022
1/2022/ŠP Dodatok č. 2 k zmluve o bežnom účte č. 7000480632/8180 11.4.2022
2/2022/ŠP Dodatok č. 2 k zmluve o bežnom účte č. 7000521991/8180 11.4.2022
3/2022/ŠP Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte č. 7000637708/8180 11.4.2022
45/2022/00 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania 22.4.2022
46/2022/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2022 3.5.2022
47/2022/P Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke tovaru 6.5.2022
48/2022/P Zmluva o dodávke tovaru 6.5.2022
49/2022/E Poistná zmluva č. 5010363638 23.5.2022
50/2022/E Poistná zmluva č. 5010363636 23.5.2022
51/2022/E Poistná zmluva č. 5010363633 23.5.2022
52/2022/E Poistná zmluva č. 5010363632 23.5.2022
53/2022/E Poistná zmluva č. 5010363630 23.5.2022
54/2022/E Poistná zmluva č. 5010363621 23.5.2022
     
     
     
     
     

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2022